Saturday, September 20, 2014


For more information please check out my website Ewa Prończuk-Kuziak
 and instagram ewapronczukkuziak


szkic, olej na płótnie, 40x40 cm, 2014

No comments: