Friday, June 6, 2014

The last 60 seconds before awakening, oil on canvas, 120x140 cm, 2014

Ostatnie 60 sekund przed przebudzeniem, olej na płótnie, 120x140 cm, 2014

No comments: